Aktualności

E-recepty.

E-recepta stanowi cyfrową wersję dotychczasowej papierowej recepty. Od 1 stycznia 2020 roku recepty będą obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej. Głównym celem udostępnionej funkcjonalności e-recepty jest ułatwienie procesu realizacji recept, a także ograniczenie błędów, optymalizacja czasu po stronie lekarzy i farmaceutów oraz eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept.

Internetowe Konto Pacjenta.​​​​​

IKP to aplikacja internetowa, dzięki której łatwo, szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o swojej elektronicznej dokumentacji medycznej. Ponadto, za pomocą IKP odbierzesz i zrealizujesz e-recepty. Odwiedź stronę www.pacjent.gov.pl . Z IKP może korzystać każdy kto ma profil zaufany.

PUE ZUS​​​​​​​

Pamiętaj, że aby wystawiać e-zwolnienia musisz założyć profil na PUE ZUS! Zwolnienia w papierowej mogły być wystawiane do końca liostopada 2018r.

Bądź przygotowany!

Pamiętaj, że od 25.05.2018r pacjent może skorzystać z nowych uprawnień wynikających z RODO – bądź gotowy na realizację jego żądań.

Stosuj standardy

Pamiętaj, aby dane identyfikujące pacjenta, lekarza/pielęgniarki oraz oznaczenie miejsca wykonania świadczenia były zgodne ze standardami określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (standaryzacja zapisów i oznaczeń w dokumentacji odgrywa bardzo ważną rolę w kontekście jej wymiany pomiędzy placówkami oraz docelowej elektronizacji dokumentacji medycznej).

Darmowa konsultacja

Daj sobie pomóc!