WITAJ! 

O firmie i o RODO​​​​​​​

Firma zajmuje się ochroną danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia.  Usługi doradztwa i szkolenia skierowane są do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z wejściem w życie RODO - "Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE".

Darmowa konsultacja

Daj sobie pomóc! 

RODO - od kiedy i dla kogo?

RODO, mimo, iż weszło życie w maju 2016r., zastosowanie ma od 25.05.2018r. Od tej daty nowe obowiązki i wymogi muszą być już realizowane przez administratorów danych osobowych. Nowe rozporządzenie to nowe podejście do ochrony danych osobowych: zwiększa samodzielność administratorów danych osobowych, ale co za tym idzie również ich odpowiedzialność. Każdy z nich musi zdecydować jakie zabezpieczenia należy wdrożyć we własnej placówce, aby odpowiednio chronić dane osobowe. Zastosowane rozwiązania muszą być dostosowane do charakteru, zakresu oraz celów przetwarzania danych.

RODO zwraca również uwagę na fakt, iż ochrona danych osobowych to proces ciągły. Podejmowane środki organizacyjne i techniczne powinny być poddawane regularnym przeglądom oraz uaktualniane. Nowe zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych jakie wprowadza RODO to między innymi: rejestr czynności przetwarzania, profilowanie, ocena skutków dla ochrony danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, zgłaszanie naruszeń ochrony danych, inspektor danych osobowych.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą chcąc wypełniać obowiązki wynikające z RODO muszą jednocześnie pozostać zgodnymi z prawem krajowym. Pod uwagę muszą brać kwestie takie jak: prawa pacjenta, tajemnica lekarska, bezpieczeństwo dokumentacji medycznej, zasady udostępniania dokumentacji medycznej – czyli np. ustawę z dn. 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę z dn. 05.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  lub rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Ze względu na dużą ilość „branżowych” aktów prawnych regulujących funkcjonowanie sektora opieki zdrowotnej, ochrona danych osobowych medycznych jest wyjątkowo trudna. Mimo to, jeśli powierzona specjalistom - jest możliwa do przeprowadzenia w rzetelny sposób. Uwzględniając fakt, iż dane dotyczące zdrowia pacjentów to informacje szczególnie wrażliwe, ochronę danych osobowych w tym obszarze należy realizować w sposób skrupulatny i na bieżąco dostosowywać przyjęte rozwiązania do pojawiających się ryzyk. Doradztwo firmy obejmuje również zagadania prawne związane z wdrożeniem i bezpieczeństwem elektronicznej dokumentacji medycznej w świetle art. 13a ustawy z dn. 28.04.2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, tj.: terminy wdrożenia, rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej, obowiązki usługodawców itd.