Oferta

W czym mogę pomóc?

RODO w ochronie zdrowia 

Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM)

Darmowa konsultacja

Daj sobie pomóc! 

RODO w ochronie zdrowia -
główne zagadnienia objęte doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych: Procedury postępowania w przypadku naruszeń ochrony danych – zgłaszanie do UODO, zawiadamianie osoby
Wsparcie inspektora ochrony danych oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych
Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Weryfikacja oraz ustalenie właściwych podstaw prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych
Weryfikacja dotychczasowych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawieranych z procesorami

Nowe obowiązki informacyjne względem pacjenta, klauzule informacyjne, realizacja żądań osoby, której dane dotyczą
Bezpieczeństwo fizyczne w obszarach przetwarzania danych
Środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych w podmiocie leczniczym
Procedury opisujące sposoby zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych – polityka ochrony danych
Monitorowanie zgodności przetwarzania danych z RODO (regularne przeglądy)
Zdefiniowanie procesów przetwarzania danych zachodzących w podmiocie oraz opracowanie rejestru czynności przetwarzania
Zidentyfikowanie zagrożeń i podatności, ocena stosowanych dotychczas zabezpieczeń
Przegląd dotychczas funkcjonującej dokumentacji oraz procedur dot. ochrony danych osobowych obowiązujących w placówce

Analiza zasobów uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych

Analiza działalności podmiotu pod kątem występowania automatycznego przetwarzania danych, tj. profilowania

Analiza czy dany podmiot jest zobligowany do dokonania oceny skutków  operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych
Analiza czy dany podmiot zobligowany jest do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) zgodnie z ustawą z dn. 28.04.2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia  – główne zagadnienia objęte doradztwem:


✔ Założenia i wymogi ustawowe w zakresie SIM oraz Platformy P1 – terminy wdrożenia, obowiązki po stronie usługodawców, nowe uregulowania
✔ Uwarunkowania formalno-prawne związane z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej
✔ Bezpieczeństwo danych w elektronicznej dokumentacji medycznej
✔ Udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej
✔ Zasady dot. interoperacyjności elektronicznej dokumentacji medycznej
✔ Diagnozowanie potrzeb i możliwości danej placówki w zakresie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej

​​​​​​​